Ukrzaliznytsia resumes train traffic on the Kovel-Vyzhva route from April 22, 2022

Ukrzaliznytsia resumes train traffic on the Kovel-Vyzhva route from April 22, 2022

Ukrzaliznytsia resumes train traffic on the Kovel-Vyzhva commuter line from April 22.

Train № 6311 Kovel - Vyzhva:
- It will depart from Kovel at 09:06 and arrive at Vyzhva station at 10:03.

Train № 6314 Vyzhva - Kovel:
- It will depart from Vyzhva station at 17:03 and arrive in Kovel at 18:04.

Train № 6315 Kovel - Vyzhva:
- It will depart from Kovel at 20:23 and arrive at Vyzhva station at 21:16.

From 23 April train № 6310 Vyzhva - Kovel:
- Will depart from Vyzhva station at 06:35 and arrive in Kovel at 07:30.

Source: UkrzaliznytsiaTags: Ukrzaliznytsia  Ukraine  


2022-04-21Select language:
  Українська
  English
💩   руский