Changes in the schedule of suburban electric trains - November 18, 2022

Changes in the schedule of suburban electric trains - November 18, 2022

In connection with track works on November 18, 2022, the schedule of suburban train No. 6009 Kyiv - Fastiv is changing.

Schedule:
- Kyiv-Pass. (approx.) 09.05 (+6 min)
- Karavaev Dachi 09.11-09.12
- Kyiv- Volynskyi 09.16-09.17
- Vishneve 09.23-09.24
- Tarasivka 09.29-09.30,5
- Boyarka 09.34-09.35
- Tiny 09.38-09.38,5
- Shlyakhova 09.40, 5-09.41
- Glevakha 09.43,5- 09.45
- Z.p. 888 km 09.47
- Vasylkiv-1 09.50-09.51
- Korchi 09.56,5-09.57
- Motovylovka 10.00-10.01
- Proteins 10.04-10.04,5
- Roosters 10.07.5-10.08
- Vishnyaki 10.10.5-10.11
- Magpie Breed 10.14
- Snitinka 10.17-10.18
- Fastiv-1 10.24 (+6 min)

Source: UkrzaliznytsiaTags: Kyiv  Fastiv  Ukraine  Boyarka  


2022-11-17Select language:
  Українська
  English
💩   руский