Power outage schedule in the city of Boyarka on September 13, 2022

Power outage schedule in the city of Boyarka on September 13, 2022

In connection with scheduled works, power outages are possible in the city of Boyarka in September 2022.

September 13 from 10:00 to 17:00
In the city of Boyarka, repair works will be carried out, there is a possibility of a power outage on the street. Bilogorodska, Nezalezhnosti, Gogol, Kibenka, Lysenko, Korolenko, Khmelnytskoho, Magistralna, Pymonenko, ST "Vugilnyk", Line 29 of Simon Petlyura, B. Khmelnytskoho, Molodizhna.
Source: Boyar City CouncilTags: Boyarka  


2022-09-12Select language:
  Українська
  English
💩   руский