AliExpress resumes delivery to Ukraine

AliExpress resumes delivery to Ukraine

Nova Poshta and Ukrposhta will resume delivery to Ukraine from China on June 15, 2022.

Ukrposhta delivers orders in 14 regions: Vinnytsia, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Kirovohrad, Lviv, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Khmelnytsky, Cherkasy, Chernihiv, Chernivtsi.Tags: Ukraine  


2022-06-15Select language:
  Українська
  English
💩   руский