Route


 before Regional trains highlighted in red

A trainpl. SnitynkaVyshneveRunning
6540 Fastiv-1 - Svyatoshyn05:5206:51daily
6231/6008 Myronivka - Kyiv-Pas.06:5308:08daily
6208/6018 Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas.12:2113:19daily
6026 Fastiv-1 - Kyiv-Pas.17:1318:11daily
6028 Fastiv-1 - Kyiv-Pas.19:0520:12daily
6214/6030 Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas.20:4421:42daily
6002 Fastiv-1 - Kyiv-Pas.04:5605:54daily
6006 Fastiv-1 - Kyiv-Pas.05:2706:38daily
6210/6020 Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas.13:5114:50daily
6204/6010 Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas.07:2508:31daily
6202/6004 Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas.05:5806:59daily
6018 Fastiv-1 - Kyiv-Pas.12:2113:19daily
6022 Fastiv-1 - Kyiv-Pas.16:1617:22daily
7038 Fastiv-1 - Kyiv-Pas.18:1318:58daily

Updated: 18.02.2024

Select language:
-  English
-  руский
-  Українська