Route


 before Regional trains highlighted in red

A trainpl. Vyshnyakypl. ShlyahovaRunning
6004 Fastiv-1 - Kyiv-Pas. (Pivnichna)06:3107:03daily
6540 Fastiv-1 - Svyatoshyn05:3906:23Mon, Tue, Wed, Thu, Fri,
6231/6012 Myronivka - Kyiv-Pas.07:5608:33daily
6204/6010 Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas.07:2108:06daily
6233/6016 Myronivka - Kyiv-Pas.13:2213:54daily
6208/6018 Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas.14:1214:44daily
6202/6006 Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas.06:1406:46daily
6002 Fastiv-1 - Kyiv-Pas. (Pivnichna)05:0505:36daily
6231/6008 Myronivka - Kyiv-Pas.06:4907:35daily
6206/6014 Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas.11:2412:13daily
6020 Fastiv-1 - Kyiv-Pas.16:3217:04daily
6022 Fastiv-1 - Kyiv-Pas.17:3018:01daily
6024 Fastiv-1 - Kyiv-Pas.19:0319:35daily
6235/6026 Myronivka - Kyiv-Pas.20:2121:02daily

Updated: 08.03.2023
Select language:
-  English
-  руский
-  Українська